Canlı Destek Bana Sor!
X KAPAT

Hoşgeldin!

Kendin Yap Atölyesine Hoşgeldin. Haydi beraber üretmeye başlayalım...
Şifremi Unuttum?

Yeni mi katılacaksınız ? Hemen Hesap Oluştur

Hoşgeldin!

Kendin Yap Atölyesine Hoşgeldin. Haydi beraber üretmeye başlayalım...

Şifreler en az altı karakter uzunluğunda olmalı,
Hem harf hem de rakam içermeli ve boşluk içermemelidir.

CAPTCHA

ERP Programı Nedir?

Sezer Açiler |  22 Nisan 2020  |  904 Okunma

ERP programı, kurumsal kaynak planlaması veya işletme kaynak planlaması olarak adlandırılır. “Enterprise Resource Planning” İngilizce açılımıdır. ERP programı, işletmelerde hizmet üretimi için gereksinim duyulan işgücü, malzeme, makine vb. kaynakların kullanılmasını sağlayan bir bütünleşik yönetim sistemleridir. Kurumsal kaynak planlaması olarak da adlandırılır. ERP programı, işletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kullanımı kolay olan sistemlerdir. ERP programı, temelinde değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar.

ERP programı, işletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. Aynı zamanda kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve desteklemek için geliştirilmiştir. ERP programı, müşterilerin siparişlerinin temsilciler tarafından alınıp yükleme işlemi yapılana kadar ve finans tarafından gönderilen fatura bilgilerinin vb. verilerin toplandığı yer olarak tanımlanır. Üretimin sürdürülmesi plan yapma ihtiyacından doğmuştur. Planlamaya veri sağlayan ERP programı ile birlikte birçok donanımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içermektedir.

 

Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması amacıyla tasarlanmış sistemlere verilen addır. Kurumsal kaynak planlaması kavramı ilk olarak üretim sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra çok daha geniş bir alanı temsil etmeye başlamıştır. Kurumsal kaynak planlama, işletmelerin muhasebe, satın alma, risk yönetimi, insan kaynakları, tedarik zinciri,  proje yönetimi, finans vb. günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullanılan bir yazılım türünü ifade eder. Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin çalışma alanına bakmadan, işletmenin temel işlevlerini kendi yapısı altında toplayabilme özelliğine sahiptir.

Küçük işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her ölçekten firma ERP programı ile iş süreçlerinde iyileştirme sağlayabilir. Verimlilik artışı kazanabilir. Kurumsal kaynak planlaması ile verimlilik artışından maliyet tasarrufuna kadar birçok kazanım elde etmek mümkündür. Bunun yanı sıra çok etkili ve hızlı karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı sağlar. ERP programı temel amaç olarak bir işletmenin verilerini bir araya getirerek bunlarda karara ulaşabilecek anlamlı sonuçlar elde etmeyi sağlamaktır. Kurumsal kaynak planlaması iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirilerek tek bir yazılım halinde de kullanılabilmektedir. Bu tarz sistemlere de kurumsal kaynak planlaması (KKP) yazılım paketleri adı verilir.

ERP Temel Prensipleri

erp programı, kurumsal kaynak planlaması, erp temel prensipleri, erp modülleri, erp programının firmalara faydaları

ERP programı, ortak bir veri tabanı üzerinde tek ve tanımlı veri şeması kullanacak şekilde tasarlanır. Bu durum da işletme genelindeki bilgilerin normalleştirilmesine, genel tanımlamalara ve kullanıcı deneyimlerine dayalı hale getirilmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri, bu belirtilenlerin işletme departmanlarındaki iş akışının getirdiği iş süreçleriyle bağlanır. Ardından ERP temel prensipleri sistemler ve bunları kullanan bireyler arasında bir bağıntı oluşturulmasını sağlar. Kısaca ERP temel prensipleri, modern bir işletmede bireyleri, teknolojileri ve süreçleri entegre etmeye yardımcı olur.

ERP temel prensipleri, düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması amacı taşır. Örneğin, birden fazla tedarikçiden parça alarak otomotiv üreten bir firma üzerinden açıklayalım. Parçaların istenmesi, satın alınması ve daha öncesinde satın alınmadan ödemelerin yapılması işlemlerinden geçmesi gerekir. Bu süreç işlerken her bir bileşenin entegre kurumsal iş akışlarına ve süreçlerine, raporlarına bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması için kurumsal kaynak planlaması şarttır. ERP içerisinde de bu sistemin entegre bir biçimde düzgün bir şekilde biçimlendirilmesi ve yürütülmesini sağlamada öncüdür.

Veri, her işletme, şirket vb. için hayati bir öneme sahiptir. ERP temel prensipleri sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan her birey veya işletmenin bu bilgileri toplamasını kolaylaştırır. Ayrıca bilgileri organize etmesini, dağıtmasını ve analiz etmesini kolaylaştıran büyük bir rol oynar. Bu yüzden ERP temel prensipleri oldukça büyük öneme sahip olmalarının yanında sürecin işlemesini de sağlamaktadır.

erp programı, kurumsal kaynak planlaması, erp temel prensipleri, erp modülleri, erp programının firmalara faydaları

ERP yani kurumsal kaynak planlama veri alanlarının işletmelerin kayıtlarında doğru hesapla yer almasında ve maliyet hesaplarının uygun bir şekilde izlenmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri arasında merkezi veri toplama yer alır. ERP programı, tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve aynı verileri kullanabilmesini sağlamak için karmaşıklığa bir düzen verir. Güvenli ve merkezi hale gelen veri havuzu sayesinde kullanıcılar, verilerin doğru, güncel aynı zamanda eksiksiz olduğundan emin olurlar.

ERP Modülleri Nelerdir?

Tek bir veri tabanı birçok alanın dahil olduğu çeşitli modülleri bünyesinde barındırabilir. ERP modülleri, işletme içerisinde anında veri erişimi ve bilgi depolanmasını sağlar. ERP modülleri, analiz ve yönetim işlevselliğinin gelişmesini sağlamaktadır. Peki, ERP modülleri nelerdir?

  • Tedarik Zinciri Yönetimi: ERP modülleri arasında ilk sırada tedarik zinciri modülü vardır. Tedarik zinciri yönetimi için ERP çözümü, en zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Tedarik zinciri yönetimi çözümünün bileşenlerini depolama, satış ve tedarik oluşturur. Ayrıca satış tahmini ve talep planlaması yapmak da iyi bir çözüm önerisidir. Gelişmiş özelliklere sahip depo yönetimi çözümü, tedarik ağı yönetimi ve çözünürlüğü yöntemleri sunar. İşletme bilgileri hala el ile giriyorsa ve hala depoda envanter keşfine çıkıyorsa, bu süreç ERP programı sayesinde çözülür. Bu süreçler bu program sayesinde otomatikleşecek, kolayca para ve zaman yönetimi yapabilme olanağı sunacaktır.

erp programı, kurumsal kaynak planlaması, erp temel prensipleri, erp modülleri, erp programının firmalara faydaları

  • Finans: ERP modülleri arasında finans kısmı da yer alır. Finansal durumunuza genel bakış atabileceğiniz panolar sunar ve bunlar sayesinde dilediğiniz yerde gerçek zamanlı bilgilerden yararlanma olanağı sunar. Finans çözümü, işletmenin merkezine yerleştirerek, gereksinim duyulan raporları ve karar vermeniz için doğru ve zamanında muhasebe bilgilerini sağlamaktadır. Proje mali kontrolünde, operasyonel performansta, stratejik tahminlerde ve uluslararası uyumda destek sağlamaktadır.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları ERP modülleri arasında yer alır. Doğru insanların, doğru yetenekle, doğru yerde olmasını sağlar. Teknolojiyle birlikte iş yapış biçimleri sürekli değiştiğinden bu değişime uyum sağlayan, entegre ve esnek ERP çözümü gerekmektedir. İş iletişimini geliştirir. Aynı zamanda gündelik işleri otomatikleştirir, müşteri gereksinimlerini karşılama ve verilere erişerek kaynakları yönetme imkanı sağlar. İşe alım, planlama, yetenek geliştirme ve performans yönetimi vb. için bireylerin geliştirmesinde rol oynamaktadır.
  • Üretim Endüstrisi: ERP modülleri arasında üretim endüstrisi de yer alır. Farklı üretim şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ERP çözümü tasarlanmıştır. Satış ve pazarlama, üretim, planlama, satış sonrası hizmete kadar bir şirketteki tüm süreçleri kurumsal kaynak planlama üzerinden birbirine bağlar. Stoğa üretim, tahmini üretim, kısa ve uzun ömürlü ürün üretimi gibi tüm üretim yöntemlerini içine alır ve çözümler sunar.
  • Proje: Proje alanı da ERP modülleri arasında yer alır. Bu sektörün kompleks tüm süreçlerini tek bir entegre üründe birleştirir. Aynı zamanda gerçek zamanlı etkinliklere ilişkin verileri doğrudan proje alanına yönlendirir. Bu da maliyet, zaman, nakit, risk yönetimi ve kaynaklar üzerinde kontrol ve görünürlük oluşmasını sağlamaktadır.

ERP Programının Firmalara Faydaları Nelerdir?

Büyüme hedefi sadece büyük ölçekli işletmeler için geçerli değildir. Her ölçekteki kuruluş için büyük bir önem arz eder. ERP programı bu yüzden sadece büyük ölçekli şirketler için değil KOBİ’ler için de fayda sağlamaktadır. ERP programının firmalara faydaları genel olarak verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim vb. olarak sayılabilir. ERP programının firmalara faydası arasında yeni yönetici olan kişilerin firma hakkında daha çok güncel bilgiye sahip olmasını sağlar. Bir ERP projesi başarı tamamlandığı firmalara büyük faydalar sağlar. Peki, ERP programının firmalara faydaları nelerdir?

erp programı, kurumsal kaynak planlaması, erp temel prensipleri, erp modülleri, erp programının firmalara faydaları

  • Daha Düşük Maliyet Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında en etkili olanıdır. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımı sayesinde müşteri beklentileri öngörülebilir. Stok bilgilerine daha hızlı biçimde ulaşılabilir. Kullanılan yazılımın firmanıza kazandıracağı stok üzerinde daha hızlı bildirim alma becerisi sayesinde daha az stok ile çalışma sağlanır. Maliyet alanında da kayda değer bir düşüş gözlenir. ERP programının firmalara faydaları arasında firma için büyük bir önem taşır.
  • Yüksek Müşteri Memnuniyeti Oluşmasını Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak da vardır. ERP ile iş süreçleri bireye bağlı olan birçok hatadan ayıklanır. Hatalı teslimat, yanlış kesilen fatura, üretimdeki aksaklıklar vb. bu program sayesinde ortadan kaldırılabilir. Üretim aşamasında müşterinin adıyla çıkan ürünler sayesinde hata payı en az seviyeye iner. Bu sayede müşterinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmiş olur. Sonuç olarak da müşteri memnuniyeti artmış olur.
  • Üretkenliği Arttırmak: Bu programın üretkenliği arttırması ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır. Verimliliğin artması ve her çalışanın şirkete kattığı değeri arttırır ve bu durum gerekli fonksiyonlarla üretkenliğin artmasına destek olur.
  • Hızlı Rapor Oluşturmak: İşletmeler için rapor oluşturmak çalışanların bir hafta boyunca Excel dokümanları arasında kaybolması demektir. Bu program sayesinde iş süreçlerinde yaşanan dijitalleşme sayesinde veri üzerinden tek bir tıkla, saniyeler içinde rapor oluşturulabilir. Bu sayede çalışanlar ve yöneticiler rapor hazırlamakla uğraşmak yerine daha farklı alanlara yönelebilirler. Sonuç olarak da ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır.
  • Etkili Yönetim Anlayışının Gelişmesini Sağlamak: Oluşturulan hızlı raporlar ve insan kaynakları süreçleri, yönetim kademesinin daha etkili ve hızlı sonuçlar almasının önünü açmaktadır. Anlık kararlar alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede etkili bir yönetim anlayışı ortaya çıkar. ERP programının firmalara faydaları arasında da olmaya hak kazanır.

ERP programı nedir?

İşletmelerde hizmet üretimi için gereksinim duyulan işgücü, malzeme, makine vb. kaynakların kullanımını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleridir. İşletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kullanımı kolay sistemlerdir. İşletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uça yönetilmesini sağlayan bir sistemdir.

ERP modülleri nelerdir?

Tek bir veri tabanı içerisinde birden fazla modülü barındırabilir. Bu modüller; tedarik zinciri yönetimi, finans ve insan kaynakları yönetimi olarak sıralanabilir. Ardından üretim endüstrisi ve proje alanı olarak devam etmektedir.

ERP programının firmalara faydaları nelerdir?

Genel olarak verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetmektir. Daha düşük maliyet sağlamak, yüksek müşteri memnuniyeti oluşmasını sağlamak ve üretkenliği arttırmak olarak sayılabilir. Ardından hızlı raporlar oluşturma ve etkili yönetim anlayışının gelişmesi olarak da devam etmektedir.